AGBU Manoogian-Demirdjian School

In 'n Out - Tuesday!                                                                                                            Upcoming Events

NO SCHOOL - Easter Vacation
Date: 4/20/2014
NO SCHOOL - Easter Vacation
Date: 4/21/2014
DHS Interim Report Card for Seniors
Date: 4/22/2014
School Reopens from Easter Vacation
Date: 4/22/2014
NO SCHOOL - Armenian Genocide Commemoration Day
Date: 4/24/2014
DHS Interim Report Card
Date: 4/25/2014
AGBU Founders Day Celebration
Date: 4/27/2014, 5 PM 6 PM
9th Grade Field Trip
Date: 4/28/2014
Location: JA Finance Park.
10th Grade Field Trip
Date: 4/30/2014
Location: UC Irvine
6th Grade - Field Trip
Date: 5/2/2014
Location: Getty Museum

Twitter

News & Announcements

Activities During the Week of April 21

<b> Activities During the Week of April 21 </b> We would like to keep you abreast of school activities related to the commemoration of the Armenian Genocide upon return from the Easter break. Click on the link above for a summary of the activities during the week of April 22nd:
April 24 Commemoration

<b> April 24 Commemoration </b> This year, as we approach April 24, we are determined not only to commemorate the martyrdom of 1.5 million Armenians in 1915, but also to continue the struggle for the recognition of the Armenian Genocide and the return of our ancestral lands occupied by Turkey to its rightful owner, the Armenian people.

As part of the year-long planning to raise the national awareness of our school community and particularly our students, culminating on April 24, 2015, the 100th anniversary of the Armenian Genocide, we are planning to have our students wear a special T-shirt on the 24th day of every month, beginning April of this year.

All students, Preschool through High school, will be wearing the Armenian Genocide Commemoration T-shirt on Wednesday, April 23, as they participate in the flower laying ceremony on campus, the assemblies dedicated to April 24, and the pilgrimage of high school students to the Armenian Martyrs Monument in Montebello. Students will be able to wear the T-shirt every day until April 30th and on the 24th day of every month, until April 24, 2015.
Class of 2014 College Admission Acceptances (and Waitlist)
To download the college admission acceptances and waitlist, please click on the attached document. We will update this list and post an updated version once it is available.
Նախակրթարանի երգչախումբին բացառիկ ելոյթը «Արարատ Տան» մէջ

<b> Նախակրթարանի երգչախումբին բացառիկ ելոյթը «Արարատ Տան» մէջ </b> Կազմակերպութեամբ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանակային Յանձնաժողովի, Երեքշաբթի, Ապրիլ 1-ին, Միշըն Հիլզի «Արարատ Տան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ամենամեայ ճաշկերոյթ-հանդիսութիւն, նուիրուած Հ.Բ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան տարեդարձին: Հանդիսութեան մասնակցեցաւ նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ. Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի նախակրթարանի “Glee Club” երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Օրիորդ Արուս Անդրէասեանի: 38 աղջիկներ, աւելի քան կէս ժամ տեւողութեամբ ներկայացուցին հայրենասիրական, ազգային եւ անգլերէն լեզուով տասներեք երգեր, Հայաստանի եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի քայլերգներուն կողքին:
  Show All »

Facebook