AGBU Manoogian-Demirdjian SchoolCheck out the athletic webpage for the KAHAM 2015-2016 calendar!

Upcoming Events

High School Girls Volleyball Home vs City Charter High School Fresh/Soph @3:15p,
Date: 10/5/2015
Location: A.G.B.U. Nazarian Center
ANP 1-Hour Classroom Visitations
Date: 10/5/2015, 8:30 AM 9:15 AM
4th Grade Girls Basketball Home vs Sierra @3:00pm
Date: 10/6/2015
Location: Nazarian Gym
Girls High School Volleyball Away vs Highland Hall Varsity @4:00pm
Date: 10/6/2015
Location: Highland Hall 17100 Superior St, Northridge, CA 91325
High School Flag Football Away vs De Toledo @3:30pm (Shadow Ranch Park)
Date: 10/6/2015
Location: De Toledo (Off campus field) Shadow Ranch Park 22633 Vanowen West Hills, CA 91307
ANP 1-Hour Classroom Visitations
Date: 10/6/2015, 8:30 AM 9:15 AM

News & Announcements

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԴՊՐՈՑԷՆ ՆԵՐՍ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԴՊՐՈՑԷՆ ՆԵՐՍ

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18-ին դպրոցէն ներս կը տիրէր տօնական մթնոլորտ: Հայերէնի եւ երգ-երաժշտութեան ուսուցիչ-ուսուցչուհիները դասարաններէն ներս տարած էին անհրաժեշտ պատրաստութիւնները, PTO-ի նուիրեալ տիկինները ապահոված էին դպրոցական բակէն ներս հայ երգը, հայկական զարդերու եւ իրերու վաճառքը, աշակերտութեան սիրելի հատիկը, իսկ «Հայ Ոգի» յանձնախումբի տիկինները դպրոցը զարդարած էին փուչիկներով:

National Merit Scholarship Semifinalist

National Merit Scholarship Semifinalist

Harout Nazarian, a current senior scholar and a member of our Health & Medicine focus group, has been chosen as one of the 16,000 semifinalists in the 61st annual National Merit Scholarship Program.

Harout is an academically talented high school senior who scored exceptionally well on the 2014 Preliminary SAT/National Merit Scholarship QualifyingTest (PSAT/NMSQT) he took as a junior along with 1.5 million juniors across the nation.

From the approximately 16,000 Semifinalists, about 15,000 are expected to advance to the Finalist level, and in February they will be notified of this designation. All National Merit Scholarship winners will be selected from this group of Finalists. Merit Scholar designees are selected on the basis of their skills, accomplishments, and potential for success in rigorous college studies.

Harout also participates in our Health & Medicine Focus Group, which compliments the scope and sequence of the college-preparatory science coursework at AGBU MDS. Such exploration and experience in the sciences offer students like Harout critical preparation for success in the academic and working worlds of healthcare and medicine. Our commitment to a college-preparatory curriculum and internship requirements provide our students with a well-rounded launch pad to thrive in college, the workforce, and beyond.

Show All »