AGBU Manoogian-Demirdjian SchoolSave the Date for the Annual Field Day - Saturday, May 2

Upcoming Events

4th Grade Boys Soccer Home vs Chime@3:00pm
Date: 4/27/2015
Location: A.G.B.U. Victory Field
4th Grade Girls Volleyball Home vs Laurel Hall @3:15pm
Date: 4/27/2015
Location: A.G.B.U. Nazarian Center
5th Grade Girls Volleyball Home vs Laurel Hall @ 4:00pm
Date: 4/27/2015
Location: A.G.B.U. Nazarian Center
7-8th Grade Boys Volleyball Away vs Phoenix Ranch @3:30pm
Date: 4/27/2015
Location: Phoenix Ranch 1845 Oak Rd, Simi Valley, 93063
8th Grade Girls Volleyball Away vs Pinecrest Woodland Hills @3:30pm
Date: 4/27/2015
Location: Pinecrest Woodland Hills 5975 Shoup Ave Woodland Hills, 91367
High School Girls Softball Away vs Providnece @3:00pm
Date: 4/27/2015
Location: Olive Park Field #1 1111 W Olive Ave, Burbank, CA 91

News & Announcements

Preschool's Participation in Genocide Commemoration Events

<b>Preschool's Participation in Genocide Commemoration Events</b> Beginning in September of 2014, all Artemis Nazarian Preschool students participated in monthly assemblies dedicated to the Armenian Genocide Centennial Commemoration held on or near the 24th of each month . They learned about Armenian culture, life, music, art, and much more. Some of the students' artistic work is displayed in the preschool playground. During the month of April, preschoolers learned about the universal “forget-me-not” symbol of the Centennial Commemoration, and each student painted a flower/symbol which is displayed on its special corner in the preschool playground. They also made “forget-me-not” cookies and decorated them with the special colors.

We are proud to announce that preschool students collectively participated in the Genocide Commemoration assembly and ceremonies held this morning, Thursday, April 23rd. The event began with the Pledge of Allegiance, prayer, and the AGBU anthem, followed by a brief presentation about the history of the Armenian people and their survival. The students then were presented with pictures from life in the old days as well as colorful pictures from present lives of Armenian children. The theme of rebirth and celebration was presented by introducing the children to Armenian costumes and a graceful Armenian dance performed by the Blue class students. All the students also sang a few Armenian traditional songs.

Afterwards, they marched to the quad area, each holding flowers brought from home and placed them at the Genocide Memorial Monument in a solemn atmosphere.
Worldwide Reading

<b>Worldwide Reading</b> Երեքշաբթի, Ապրիլ 21-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Լարք Երաժշտանոցին մէջ, Կլենտէյլ, տեղի ունեցաւ Համաշխարհային Ընթերցումի Երեկոյ, Հայոց Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակին առիթով: Յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին Լոս Անճելըսի հայկական տարբեր դպրոցներէ աշակերտներ, որոնց շարքին՝ մեր դպրոցի շրջանաւարտ դասարանէն Լիլիթ Մալումյանն ու Դալար Գէորգեանը:
«Լէփսիուսհաուս» ընկերութեան աշխատանքն էր այս, համագործակցութեամբ այլ կազմակերպութիւններու, մանաւանդ Թուրքիոյ Դեմոկրատ քաղաքական ընդդիմադիր կուսակցութեան: Նահատակները յիշատակելու եւ Հայոց Ցեղասպանութեան համաշխարհային ճանաչումը պահանջելու համար՝ այս տարի, ընթերցումը նուիրուած էր Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին: Ընթերցման համար ընտրուած էր ռումանահայ գրող Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկներու Մատեան» գիրքը: Ընթերցողները կարդացին գիրքին 7-րդ եւ 8-րդ գլուխները՝ հայերէնով: Նոյն միջոցառումը նոյն թուականին 60-է աւելի երկիրներու մէջ տեղի ունեցաւ, տարբեր լեզուներով: Միջոցառումները կը կազմակերպուին ամէն տարի եւ կը նուիրուին զանազան երկիրներու կամ ազգերու:
Յայտագրին իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ վարժարանիս Մանկապարտէզի հայերէնի ուսուցչուհի՝ Տիկ. Սեւան Տէր Պետրոսեանը:
Masis Parunyan (Class of '08) Presented a Symphony at St. Peter

<b>Masis Parunyan (Class of '08) Presented a Symphony at St. Peter</b> On the evening of April 12, Masis Parunyan, AGBU MDS Class of 2008, conducted a concert on the occasion of the 100th anniversary of the Armenian Genocide, held at St. Peter Armenian Church. Masis earned his BA in Music from UC Berkeley, graduating with the highest of distinctions. He has arranged music for and conducted the University of California Symphony, Choruses, and Wind Ensemble, and for Berkeley and Encinal High Schools. Additionally, he has directed full musical theater productions and has composed music for several original dramatic works. He will continue to study instrumental conducting in graduate school. In the meantime, he is a proud graduate of our school and finds it personally fulfilling to dedicate his energies in providing exposure to Armenian culture through his musical craft.
  Show All »