AGBU Manoogian-Demirdjian SchoolOctober delights are plenty with our Welcome Back Picnic, Coffee with the Principal, Poker Night Fundraiser, Bloomigdale's Fundraiser, Monster Mash, Halloween Dance, Costume Party, and much more. Check out the calendar below for the full scoop!  TEXTBOOKS LIST FOR 2016-2017 SCHOOL YEAR ARE AVAILABLE ... CLICK HERE! Sports calendars under the "Athletics" tab!

Upcoming Events

4th Grade Girls Basketball Away vs Curtis @5:00pm
Date: 10/26/2016
Location: Curtis School 15871 Mulholland DR Los Angels, CA 90049
5th Grade Girls Basketball Away vs Curtis @4:00pm
Date: 10/26/2016
Location: Curtis School 15871 Mulholland DR Los Angeles, CA 90049
6th Girls Basketball Away vs Curtis @3:00pm
Date: 10/26/2016
Location: Curtis School 15871 Mulholland Dr Los Angeles, CA 90049
Cross Country Boys League Meet #3 @V 3:45/JV 4:30(Balboa Park)
Date: 10/26/2016
Location: Balboa Park
High School Girls Tennis Liberty League Tourney 10/26-10/28 @TBA - TIME TBA
Date: 10/26/2016
Location: TBA
High School Girls Volleyball Fesh/Soph Away @ Milken Tournament @3pm, 4:30pm & 5:00pm + playoffs
Date: 10/26/2016
Location: Milken Dig Pink Tournament 15800 Zeldins’ Way, Los Angeles, CA 90049

News & Announcements

Նախակրթարանի Հայ Մշակոյթի Ամսուան հանդէս / Elementary Assembly Honoring Armenian Cultural Month

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 21-ի առաւօտեան նախակրթարանի աշակերտութիւնը հաւաքուած էր Աղաճանեան սրահ տօնախմբելու Հայ Մշակոյթի Ամիսը:

Մօտ կէս ժամ տեւող այս հաւաքին ընթացքին աշակերտները առիթ ունեցան դիտելու Հայ Մշակոյթի գանձարանէն նմոյշներ տեսաերիզի վրայ եւ լսեցին իրենց ուղղուած պատգամները՝ որպէս ժառանգորդները այս հարուստ մշակոյթին:

Անոնք նաեւ արտասանեցին հայերէն պահերու ընթացքին սորված ոտանաւորներ: Սքանչելի էին հաւաքի ընթացքին աշակերտներուն երգած երգերը: Ուղղակի բոլոր ուսուցիչները փշաքաղուեցան, երբ լսեցին մեր մատաղ սերունդին շրթունքներէն բխած այդ զգայացունց երգերը նուիրուած հայոց լեզուին եւ մեր ազգի մեծագործ՝ Մեսրոպ Մաշտոցին:

Վարձքը կատար երգի ուսուցչուհի Օր. Արուս Անդրէասեանին, ինչպէս նաեւ հայերէն լեզու դասաւանդող ուսուցչուհիներ՝ Յասմիկ Մուրադեանին, Սեւան Տէր Պետրոսեանին, Թագուշ Նալպանտեանին, Զեփիւռ Տէմիրճեանին եւ Մարալ Ոսկեանին:

Ապրին հայ դպրոցը բաց պահող բոլոր ազգայինները:

On the morning of Friday, October 21, students of the Marie Manoogian Elementary School gathered in the Agajanian Auditorium to celebrate Armenian Cultural Month.

The assembly began with students enjoying videos about the richness of Armenian culture followed by inspirational messages from teachers describing how the student body will carry forward the rich Armenian culture.

The students recited Armenian poetry and sang Armenian songs, giving goosebumps to their teachers who heard a new generation sing and recite in the Armenian language with immense beauty, honoring a nation and the founder of its alphabet, Mesrop Mashtots.

Congratulations to music teacher Ms. Arus Andreassian, and to Armenian language teachers Hasmik Muradyan, Sevan Deirbadrossian, Takoush Nalbandian, Zepure Demirjian, and Maral Voskian.

May the future shine bright for Armenia’s culture and its schools.

Monster Mash 2016

A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School will host an unforgettable and spooky Halloween Extravaganza "Monster Mash" on Friday, October 28 from 6:00 - 9:00 p.m. on campus. It's a costume party, so children and adults alike can dress up in their spookiest attire.

Entrance fee: Pre-sale $20; At the door $25 (no charge for kids 2 and under). Tickets will be pre-sold on various days after school from 3:00 - 4:00 p.m.

Come enjoy a live DJ, costume contest, renegade reptiles, adult lounge, candy station and bag decorating.

Additional tickets may be purchased at the door for various carnival attractions, photo booth, jumpers, kiddie rides, craft stations, cookie decorating, food trucks, snacks, drinks and desserts.

We are seeking donations of juice, soda, and candy bags (no nuts or chocolate),every skittle counts, thank you in advance for your support!

Mark your calendars, wipe the dust off your witch’s broom, and be ready to BOOgie!

Open House 2016

On Saturday, November 19 from 10am to 1pm, our 2016 Open House will showcase to new and returning families the very best of our academic and extracurricular programming. We look forward to sharing this special day with you. Stay tuned for forthcoming details!

Show All »