AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

AGBU MDS Honors the Memory of Louise Manoogian Simone

Չորեքշաբթի, Փետրուար 20-ի առաւօտեան ժամը 9:30-ին, ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի աշակերտութիւնը՝ Մանկապարտէզէն մինչեւ աւարտական դասարան, հաւաքուեցաւ ոգեկոչելու համար յիշատակը ՀԲԸՄ-ի 6-րդ նախագահ, բարերար Ալեք ե Մարի Մանուկեաններու դուստր՝ Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնի: Ան Երկուշաբթի, Փետրուար 18-ին մահացած էր, 85 տարեկան հասակին, սուգի մատնելով ՀԲԸՄ-ի մեծ ընտանիքը:

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ՀԲԸՄ-ի քայլերգները երգեց աշակերտութիւնը, որմէ ետք, մէկ վայրկեան լռութեամբ աշակերտութիւնը եւ ուսուցչական կազմը յարգեց անոր յիշատակը:

Ս. Պետրոս եկեղեցոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Շնորհք աւագ Քհնյ. Տէմիրճեանի աղօթքէն ետք, տնօրէնուհի Տիկ. Արփի Աւանէսեան փոխանցեց իր խօսքը եւ ընթերցեց ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական վարչական ժողովին ցաւակցագիրը:

Պրն. Հրաչ Սեփեթճեան մեծարեց Մանուկեան ընտանիքը եւ հատուածներ կարդաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի, նախագահ Արմէն Սարգսեանի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.-ի ցաւակցական գիրերէն:

Պրն. Լեւոն Քէշիշեան սրտի իր խօսքին մէջ յիշեց մեծ բարերար եւ մեծահոգի Տիկ. Լուիզ Սիմոնը, որ երբ կ'այցելէր դպրոց, գնահատելով կատարուած աշխատանքը կը կատարէր նաեւ թելադրութիւններ յօգուտ աշակերտութեան եւ հայ դպրոցին: Պրն. Քէշիշեան անդրադարձաւ Լուիզ Սիմոնի բազմաթիւ բարերարութիւններէն մի քանիին, որմէ ետք տեղի ունեցաւ դրօշակի արարողութիւն: Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ՀԲԸՄ-ի դրօշակները բարձրացան եւ իջան ցած՝ կէս բարձրացած, ի նշան սուգի:

 

This morning the teachers, students, administration, and staff of AGBU Manoogian-Demirdjian School gathered together to pay their respects to Louise Manoogian Simone, 6th President of AGBU who passed away on Monday February 18.

After the anthems of Armenia and AGBU were sung, Mr. Sepetjian took the podium to explain to our students the purpose of the gathering and led everyone in a moment of silence honoring Mrs. Simone, her memory, and her legacy. Archpriest Father Shnork Demirdjian joined us to offer a requiem prayer, and Principal Avanesian read the press release from AGBU. Mr. Sepetjian took the podium once more to discuss the connection of the Manoogian Family to our school and their years of service to the Armenian community, ensuring that our students never forget how our school came to be. Finally, Mr. Keshishian led everyone in lowering the Armenian & AGBU flags to half-staff in honor of Mrs. Simone. The Armenian Flag and the AGBU Flag were lowered midway, where they will remain until the completion of her funeral services.  He spoke about the pivotal role that Mrs. Simone played during her reign as President for 13 years, during which time she was instrumental in establishing an endowment fund for the school, supported the school financially and morally and kept the school very near to her heart. He explained that even during her last months, she had made a generous donation to the school. He then thanked the Manoogian Family for their generosity in supporting us since its founding in 1976 with Mr. Alex Manoogian’s contribution and continued by the generosity of Louise Manoogian Simone in conjunction with our other benefactors.

Louise Manoogian Simone has been a friend to our school throughout her life, and we are grateful for her attention and generosity. We hope to make her proud as we continue working towards our mission of providing the next generation of young Armenians the tools they need to leave their mark on our community and our world.  She will be dearly missed.