A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

Upcoming Events

Titan Tales

Vartanantz Day

Vartanantz Day Featured Photo
Our preschool students celebrating Vartanantz Day. What is Vartanantz Day? [Please click title of news item to read the full text.]

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց ՀԲԸՄ ՄՏՎ / His Eminence Archbishop Hovnan Derderian Visits AGBU Manoogian-Demirdjian School

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց ՀԲԸՄ ՄՏՎ / His Eminence Archbishop Hovnan Derderian Visits AGBU Manoogian-Demirdjian School Featured Photo
Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան Երեքշաբթի, Յունուար 30ին այցելեց ՀԲԸՄի Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարան եւ հանդիպում ունեցաւ երկրորդականի աշակերտութեան հետ: Սրբազան Հօր կ'ընկերակցէր Արժանապատիւ Տ. Ներսէս Քհնյ. Հայրապետեան: Primate of the Western Diocese of the Armenian Church of North America, His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, met with AGBU Manoogian-Demirdjian School students on Tuesday, January 30th. He was joined by the honorable Father Nerses Hayrapetyan. [Please click title of news item to read full text in Armenian and/or English.]

AGBU MDS Chess Program at KAHAM

AGBU MDS Chess Program at KAHAM Featured Photo
On Friday, January 26th, A.G.B.U. MDS, along with several other Armenian schools, competed in the 34th Annual KAHAM Games at Homenetmen Western US Region - Andonian Hall. Congratulations to all who competed and made this a successful event. We are proud of each and every one of you for participating and doing your best! Our students had a wonderful, engaging time and enjoyed competing against their fellow Armenian opponents. To see the list of medal recipients from grades 1 through 8, please click the title of this news item.
Show All News