AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

Ուղղագրութեան Մրցումը անցաւ մեծ յաջողութեամբ / A Successful Spelling Bee

Յունուար 25ին տեղի ունեցան աւարտական մրցումները դպրոցին Աղաճանեան սրահին մէջ: Այս մրցումները կը հովանաւորեն «Հայ Գիրի Բարեկամներ» անունը կրող խումբ մը մտաւորականներ, որոնց կողմէ ներկայ գտնուեցաւ Տոքթ. Մհեր Պապեան:

Իւրաքանչիւր դասարանի աւարտական հասնող աշակերտները տասական բառեր գրեցին եւ հաւասարութեան պարագային, մէկական բառերով մրցումը շարունակուեցաւ:

Կը շնորհաւորենք բոլոր մասնակիցները եւ մանաւանդ մրցանակակիրները:

Մանկապարտէզէն՝ Սոֆիա Բաղդիշեան, Ալեք Գրիգորեան եւ Վէմ Արապեան

Առաջին դասարանէն՝ Էտուըրտ Կուիթրոն եւ Անդրանիկ Եըլտըզ

Երկրորդ դասարանէն՝ Մէքէյլա Տաւուտիկիա եւ Արա Պարսումեան

Երրորդ դասարանէն՝ Սանդրօ Բէքլարեան եւ Այլա Մանսուրեան

Չորրորդ դասարանէն՝ Սեւակ Վաքեան

Հինգերորդ դասարանէն՝ Լիլիան Կէտիքեան

Մրցումները տեղի ունեցան երկու մասով: Նախ՝ Մանկապարտէզէն երկրորդ դասարաններ եւ յետոյ՝ 3րդէն 5րդ:

Աւարտին խօսք առին Տոքթ. Մհեր Պապեանը եւ տնօրէնուհի Տիկ. Արփի Աւանէսեանը, շնորհաւորելով բոլոր մասնակիցները, ինչպէս նաեւ Հայերէնի Բաժանմունքը եւ   Նախակրթարանի հայերէնի բոլոր ուսուցիչները:

Մեծ էր խանդավառութիւնը, իսկ մրցումը անցաւ խիստ լարուած եւ հետաքրքրական:

On January 25th, the spelling bee’s final round took place on campus at the Agajanian auditorium.  Dr. Meher Babian attended the competition as a representative of the organization “Friends of Armenian Language” which sponsored the bee.

The spelling bee featured students from each elementary grade level spelling out a series of Armenian words.

Congratulations to all of the participating students and the winners:

Kindergarten: Sophia Baghdishyan, Alec Grigoryan, and Vem Arabian

Grade 1: Edward Guitron and Antranig Yildiz

Grade 2: Makaylan Davoudikia and Ara Barsoumian

Grade 3: Sandro Beglarian and Aila Mansourian

Grade 4: Sevag Vakian            

Grade 5: Lillian Gedikian

The exciting, compelling, and challenging competition took place across two levels: first, for students from kindergarten through grade 2, and then for students from grade 3 through grade 5.

At the end of the spelling bee, Dr. Babian and Principal Avanesian congratulated the participants, the Armenian Department, and the numerous faculty members who teach Armenian language and culture at the school.