AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

Holy Communion at AGBU MDS, Սուրբ Հաղորդութիւն ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս

Աւանդութեան համաձայն, նախատօնական այս օրերուն Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան վարժարանիս աշակերտները:

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 19-ի առաւօտեան, «Աղաճանեան» սրահ հաւաքուած էր Մարի Մանուկեան Նախակրթարանի, եւ ապա՝ Արտեմիս Նազարեան Ծաղկոցի աշակերտութիւնը: Ներկայ հոգեւոր հայրերը՝ Արժանապատիւ Տէր Շնորհք Աւագ Քհնյ. Տեմիրճեան եւ Արժ. Տէր Երեմիա Քհնյ. Խաչատրեան փոխանցելէ ետք օրուան խորհուրդը, հաղորդութիւն տուին դպրոցականներուն:

Շնորհակալութիւն կ'ուզենք յայտնել նաեւ տիկնանց օժանդակ յանձնախումբին, որոնք անթերիօրէն կազմակերպած էին կոկիկ հիւրասիրութիւն մը:

Միջնակարգ եւ երկրորդականի աշակերտները Հինգշաբթի օր պիտի ստանան Ս. Հաղորդութիւն Ս. Պետրոս եկեղեցւոյ մէջ:

Բարի նոր տարի բոլորին:

Today our elementary and preschool students received Holy Communion. The service was led by Rev Fr. Yeramia Khachatryan and Fr. Shnork Demirjian who encouraged the students to wake up every morning and take a moment to be thankful for all the blessings that God has bestowed upon them. We thank them for their continuous support and service to our school and to our students. We would also like to thank our Hospitality Committee for preparing cheese and choreg snack bags for our students. 
Tomorrow our middle and high school students will head to St. Peter’s church for Holy Communion before officially beginning their Christmas Break.

Merry Christmas and Happy New Year to you all.