AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

AGBU MDS at the 21st annual Armenia Fund Telethon

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի ամենամեայ 21-րդ Թելեթոնին ընթացքին, այս տարի, Գոհաբանութեան տօնին՝ Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 22-ին, մեր վարժարանը նուիրեց $11,709 տոլար:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր ծնողներուն եւ աշակերտներուն որոնք մասնակցեցան նուիրահաւաքին: Շնորհակալութիւն նաեւ կամաւոր աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն, որոնք ներկայ գտնուեցան ARTN-ի սթիւտիօ եւ յանուն Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանին փոխանցեցին մեր խօսքը: Աշակերտները հանդէս եկան հայերէն լեզուով եւ  տպաւորիչ խօսքերով. Յատկանշական էին չորս տարեկան «Արտեմիս Նազարեան» ծաղկոցի մեր փոքրիկներուն ելոյթները:

Նշենք, թէ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը այս տարի հանգանակեց 11 միլիոն 109 հազար 633 տոլար:

On Thursday, November 22nd, on Thanksgiving day, our school participated in the 21st annual Armenia Fund Telethon with a donation of $11,709.00.

We would like to say a big thank you to all our parents, and students for their generosity and participation in our fundraising efforts.

Thank you also to those amazing students and teachers who spent part of their Thanksgiving day at the ARTN studio to present the check to Armenia Fund on our school's behalf. Our students did a wonderful job representing our school and spoke beautifully in Armenian. We are very proud of all our students, especially our adorable Artemis Nazarian Preschool students! You can watch our students here!

The Armenia Fund Telethon was able to raise $11,109,633.00!