AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

ՀԲԸՄ-ի 112-ամեակը պաշտօնապէս նշուեցաւ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս

Երկուշաբթի, Ապրիլ 16-ին, ՀԲԸՄ-ի հիմնադրութեան 112-րդ տարեդարձը (հիմնուած Գահիրէ, Եգիպտոս, 15 Ապրիլ 1906-ին) նշուեցաւ երկու հանդիսութիւններով, վարժարանիս Աղաճանեան սրահին մէջ:

Նախ սրահ հաւաքուեցան նախակրթարանի աշակերտները, իրենց ձեռքերուն բարձր բռնած ՀԲԸՄ-ի մէկական դրօշակներ՝ պատրաստուած իրենց կողմէ, հայերէնի ուսուցչուհիներուն հսկողութեան տակ:

Երաժշտութեան ուսուցչուհի Օրդ. Արուս Անդրէասեանի ղեկավարութեամբ աշակերտութիւնը երգեց ՀԲԸՄ-ի 100-ամեակին նուիրուած հիմներգը, որմէ ետք օրուան հանդիսավարուհի, հայերէնի ուսուցչուհի Տիկ. Սեւան Տէր Պետրոսեան աշակերտութեան մատչելի լեզուով կատարեց բացման խօսքը: Ապա, Միջնակարգի 9-րդ դասարանը հանդէս եկաւ ՀԲԸՄ-ի հիմնադրութեան նուիրուած ներկայացումով մը, ուր բեմ բարձրացան ՀԲԸՄ-ի բոլոր նախագահները, ինչպէս նաեւ ներկայացուցին թէ ինչպիսի՞ բարեսիրական գործերով կը զբաղի ՀԲԸՄ-ը այսօր: Ներկայացումը աւարտեցաւ «Աւետիս հայեր» քայլերգով:

Օրուան պատգամը փոխանցեց առաջին դասարանի դաստիարակ ուսուցչուհի, անցեալին ՀԲԸՄ-ի աշակերտ եւ ներկայիս ծնողք եւ ուսուցիչ Տիկ. Գարօլին Գոնիալեանը, որուն տպաւորիչ ելոյթին շատ լաւ հետեւեցան աշակերտները:

Կարճ տեսանիւթ մը դիտելէ ետք ՀԲԸՄ-ի գործունէութեան մասին, ազնիւ տնօրէնուհի Տիկ. Արփի Աւանէսեանի շնորհաւորական եւ շնորհակալական խօսքերով աւարտեցաւ հանդիսութիւնը:

***

Նոյն օրը կէսօրին, Միութեան 112-րդ տարեդարձը նշեց Միջնակարգ-Երկրորդականի աշակերտութիւնը՝ 6-12-րդ դասարաններ: Բացման խօսքը կատարեց Հայերէնի բաժանմունքի վարիչ Պրն. Հրաչ Սեփեթճեան: Ապա, ներկաները դիտեցին ՀԲԸՄ-ին մասին պատմող տեսանիւթ մը:

Ինչպէս Նախակրթարանի, նոյնպէս ալ Միջնակարգ-Երկրորդականի հանդիսութեան ընթացքին 9-րդ դասարանէն 16 աշակերտներ ներկայացուցին ՀԲԸՄ-ի հիմնադրութիւնը: ՀԲԸՄ-ի հիմնադիր-նախագահ Պօղոս Նուպար փաշա երազ կը տեսնէ եւ իր երազին կու գայ ապագան. մէկ-մէկ բեմ կու գան յաջորդ նախագահները՝ Գալուստ Կիւլպէնկեան, Զարեհ Նուպար, Արշակ Գարակէօզեան, Ալեք Մանուկեան, Լուիզ Մանուկեան-Սիմոն եւ Պերճ Սեդրակեան: Ապա, ցոյց տալով Միութեան այսօրուան գործունէութիւնը, բեմ կը բարձրանայ դպրոցի տնօրէնը, աշակերտը, ծնողքը, մարզիկը, սկաուտը, պարուհին, դերասանը, խոհարարը եւ բժիշկը: Ներկայացումը կ'աւարտի ՀԲԸՄ-ի քայլերգով:

Վարժարանիս տնօրէնուհի Տիկ. Արփի Աւանէսեան փոխանցելէ ետք իր խօսքը, ներկայացուց օրուան գլխաւոր հիւր բանախօս՝ ՀԲԸՄ-ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանակային յանձնաժողովի ատենապետուհի, իրաւաբան Տիկ. Թալին Եագուպեանը:

Ան իր ընտանիքին եւ իր փորձառութիւնը կիսելով, աշակերտութեան փոխանցեց ՀԲԸՄ-ին գործունէութիւնը, օգնելու, հասնելու, նիւթապէս թէ բարոյապէս օժանդակելու հայութեան, հայրենիքին եւ եկեղեցիին:

Պրն. Սեփեթճեանի փակման շնորհակալական խօսքէն ետք, հանդիսութիւնը հասաւ իր աւարտին:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Տիկ. Թալին Եագուպեանին, իր հետաքրքրական եւ ուսանելի ելոյթին համար:

Կը շնորհաւորենք 9-րդ դասարանի աղջիկներն ու տղաքը, յուսալով, որ անոնք կը շարունակեն իրենց երթը հայ բեմին վրայ:

#agbumds