AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

Easter Holy Communion

Այսօր, Հինգշաբթի, 22 Մարտ 2018-ն դպրոցէն ներս վերջին օրն է Սուրբ Զատկուան արձակուրդէն առաջ:
Առաւօտ կանուխ 3րդէն 12րդ դասարանները հաւաքուեցան Նազարեան սրահ, իսկ Ծաղկոցէն 2րդ դասարան՝ Աղաճանեան հանդիսասրահ, ուր ստացան Սուրբ Հաղորդութիւն:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ հոգեւոր հայրեր՝ Հոգշ. Հայր Տաճատ Ծայրագոյն Վարդապետ Եարտըմեան, Արժանապատիւ հայրեր՝ Տէր Յարութիւն Քհնյ. Թաշճեան եւ Տէր Ներսէս Քհնյ. Հայրապետեան, օժանդակութեամբ մեր վարժարանի հայերէնի ուսուցիչ, բարեշնորհ Յովհաննէս սարկաւագ Գումրուեանի, իրենց ներկայութեամբ ու մասնակցութեամբ աշակերտութեան փոխանցեցին օրուան խորհուրդը: Հայր Տաճատ եւ Տէր Յարութիւն աշակերտութեան մատչելի լեզուով կարեւորեցին Սուրբ Յարութեան տօնը, Յիսուս Քրիստոսի խաչելութիւնը եւ Սուրբ Զատկուան հայկական աւանդութիւնները:
Բարի եւ արդիւնաւէտ արձակուրդ բոլորին:

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի:

 

Under pouring rain and with clear minds, students of AGBU Manoogian-Demirdjian School took part in the religious ceremony of Holy Communion on the occasion of Easter. As the students prepare to go on their Easter break, this was a day of reflection and solemnity to be part of the Holy Week that is ahead of us prior to Easter Sunday.

All of our students gathered in the Nazarian Gym and the Agajanian Auditorium to receive communion. Religious service was led by Very Rev. Fr. Dajad Yardemian, assisted by Fr. Haroutioun Tashjian and Fr. Nerses Hayrapetian . Deacon Hovhannes Gumruyan representing the student body, made the confession part. Fr. Dajad gave an inspiring message to the students in which he said “make sure you have God in your daily lives, and be guided by his wisdom, for He is the guide of us all.”

The students were then treated to Easter goodies prepared by our PTO ladies.