A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

News and Announcements

Paregentan

A.G.B.U. MDS students, staff, and parents celebrating Paregentan. [Please click title of news item to read the full text.]
Read More »

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց ՀԲԸՄ ՄՏՎ / His Eminence Archbishop Hovnan Derderian Visits AGBU Manoogian-Demirdjian School

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան Երեքշաբթի, Յունուար 30ին այցելեց ՀԲԸՄի Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարան եւ հանդիպում ունեցաւ երկրորդականի աշակերտութեան հետ: Սրբազան Հօր կ'ընկերակցէր Արժանապատիւ Տ. Ներսէս Քհնյ. Հայրապետեան:
Primate of the Western Diocese of the Armenian Church of North America, His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, met with AGBU Manoogian-Demirdjian School students on Tuesday, January 30th. He was joined by the honorable Father Nerses Hayrapetyan.
[Please click title of news item to read full text in Armenian and/or English.]
Read More »

AGBU MDS Chess Program at KAHAM

On Friday, January 26th, A.G.B.U. MDS, along with several other Armenian schools, competed in the 34th Annual KAHAM Games at Homenetmen Western US Region - Andonian Hall. Congratulations to all who competed and made this a successful event. We are proud of each and every one of you for participating and doing your best! Our students had a wonderful, engaging time and enjoyed competing against their fellow Armenian opponents. To see the list of medal recipients from grades 1 through 8, please click the title of this news item.
Read More »

DHS Academic Decathlon

This year’s Academic Decathlon competition concluded on Saturday, February 3rd. Competing against peer institutions in Division 3 and Division 4, the AGBU Manoogian-Demirdjian School team earned a total of 46 medals including an impressive overall silver medal for our Division 4 team. We are proud of every student participant and Coach Taleen Hasholian, and offer them a big congratulations on a job very well done!
Read More »

Ուղղագրութեան Մրցումը անցաւ մեծ յաջողութեամբ / A Successful Spelling Bee

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի Նախակրթարանի բոլոր աշակերտները Դեկտեմբերին մասնակցած էին հայերէնի ուղղագրութեան մրցումի եւ խումբ մը աշակերտներ անցած էին յաջորդ փուլ:
In December, elementary students at AGBU Manoogian-Demirdjian School participated in the first round of an Armenian language spelling bee. A handful of the participating students advanced to the spelling bee’s final round. [Please click the title of this news item to read the full story.]
Read More »

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՏԳԱՄԸ / AGBU President Berge Setrakian’s New Year’s Message

Նոր տարուան սեմին, գօտեպնդուած անցնող տասներկու ամիսներու ընթացքին իրականացած մեր դրական ձեռքբերումներով, մենք պատրաստ ենք շարունակելու ազգի, հայրենիքի ու մարդկութեան ծառայութեան նուիրուած մեր առաքելութիւնը, աշխարհատարած հայութեան համար գործունէութեան նոր ու արդիւնաւէտ առիթներ ստեղծելու մտասեւեռումով: [To read the full New Year's Message in Armenian, please click on the title of this news item.]
Read More »

"WHAT'S NEW, AGBU?" with DHS History Teacher Emma Movsesian

The latest installment from WHAT'S NEW, AGBU? is up in an interview featuring DHS History Teacher Emma Movsesian! A special thanks to the entire production team -- Jessica Martikyan, Sindi Sargsyan, Jackie Serobyan, Alex Yaralian, Lilia Yaralian, and advisor Mrs. Anna Yaralian. To watch the video, please visit the AGBU MDS YouTube channel accessible at the bottom of our webpage, or click on the title of this news item to access the video hyperlink.
Read More »
RSS Feed