AGBU Manoogian-Demirdjian School Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ-ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ At the crossroads of service, excellence, and cultural innovation.

Skip to main content
Main Menu Toggle

12 դասարան (Period 5) Assignments

Upcoming Assignments RSS Feed

No upcoming assignments.

Past Assignments

Due:

Assignment

Թեստ։ Միասին, անջատ և առանձին գրվող բառեր

Due:

Assignment

- « Կռունկ» Մ. Գալշոյան
- Առաջին գլուխը կարդալ
- Բառամթերք

Due:

Assignment

1. <<Գլուխգործոց>> կարդալ
2. Վելուծել դասը

Due:

Assignment

1. << Գլուխգործոց>> / 1, 2  գլուխ/ կարդալ
2.Տեքստային աշխատանք
3.Մոմիկի մասին ընդհանուր ակնարկ

Due:

Assignment

Թեստ 1 
<<Հայկական էսքիզներ>>
<<Գրիգոր Նարեկացի>>
 բառակազմություն

Due:

Assignment

1. <<Գրիգոր Նարեկացի>> / կարդալ
2. Բառամթերք / սովորել /
3. Տեքստային աշխատանք դասի շուրջ

Due:

Assignment

1. <<Գրիգոր Նարեկացի>. կարդալ, վերլուծել / էջ` 149-150/
2. Բառամթերքը սովորել
3.Ասույթներ Նարեկացու մասին

Due:

Assignment

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

12-րդ դասարան


1. Մեսրոպ Մաշտոց և գրերի գյուտ:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Հայոց այբուբենի արժեքը արժեքը:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
3.Ի՞նչ է բանահյուսությունը: Բացատրիր, բեր օրինակ/ներ/:
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Նկարագրիր Արա Գեղեցիկին/Հայկ նահապետին, Վահագնին,Արտաշես Առաջինին, Արշակին/ և ներկայացրու նրանց գործերը:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Երևան բանաստեղծություն. Տեղեկություն Երևանի մասին:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Գրել պարբերություն /10-12/ նախադասություն << Ես հայ եմ>> կամ

<<Ով եմ ես>> թեմայով:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Գտիր հոմանիշ զույգը:
 

քամի        հասարակ                                 ագահ        շեկ

առավոտ    ինքնակամ                               ավարտել              ուժեղ

ջանասեր    արևագալ                                գաղտնի        անկուշտ

կամավոր    հով                                          խարտյաշ            վերջացնել

պարզ        աշխատասեր                           քաջ        թաքուն       

7.  Գտնել հականիշ զույգերը:/ 10միավոր/
 

           Բարդ        հաստ                    սիրել       ելք

Հին       երբեք                 միամիտ    միասին

Բարակ    հիմար                  մուտք        ատել

Միշտ        պարզ                  բարի        խորամանկ

Խելացի    նոր                    առանձին    չար

 

      

8. Գրիր նույնանունների իմաստները:/10 միավոր/


            բալ -            1.

        2.

 

           այր -          1.

        2.

 

          դող -            1.

                   2.

 

         

լեզու -        1.

        2.

 

          

          հարկ -            1.

                             2.

 

9. Կազմիր նախածանցավոր բառեր:/5 միավոր/


ան                      կարգ

ստոր/ա/              դուր

համ/ա/              սահման

ենթ/ա/                  շրջան

արտ/ա/                միտ10. Կազմիր վերջածանցավոր բառեր:/ 5 միավոր/


նավ            ի

արծաթ        եղեն

խմոր            /ա/ստան

վայր            ակ

բույր            ե11. Կազմել բարդ բառեր:/5 միավոր/


փոքր            /ա/տուն

բարձր          /ա/դաշտ

հաց           /ա/քաշ

մատն        /ա/թիվ

փորձ          /ա/դիր

 
12.Բառքամոցի.կազմել  10 բառ./ 10 միավոր/


Համեմատություն - 

Due:

Assignment

ԲանահյուսությունԲանահյուսությունը ժողովրդի կողմից դարերի ընթացքում կերտած ստեղծագործությունների ամբողջությունն է, որոնք սերնդեսերունդ  բանավոր փոխանցվել, հարստացվել, փոփոխվել են` իր մեջ ամբողջացնելով ժողովրդի երազանքները, պատկերացումները աշխարհի, բնության մասին, ինչպես նաև ներկայացրել  պատմական իրողություններ, փաստեր: Բանահյուսության ժանրերից են հեքիաթը, առասպելը, հանելուկը, ասացվածքները, ավանդույթները, էպոսները, առակները, երգերը և այլն: Օրինակ` << Սասունցի Դավիթ>> էպոսը, հայոց դիցարանի աստվածները, << Վահագն>>, << Հայկ և Բել>>, << Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ>>, << Արշակ և Շապուհ>>, << Արտաշես և Սաթենիկ>> առասպելները: 

Due:

Assignment

 1. Մ. Մաշտոցը և գրերի գյուտը:

 • Մ . Մաշտոց/ 362-440 թ./
 • Նրա մասին գիտենք Կորյունի << Վարք Մաշտոցի >> գրքից
 • Նա եղել է հայերենի առաջին ուսուցիչը
 • Այբուբենը ստեղծվել է 405թ.
 • Այն նախնական ունեցել է 36 տառ

                            


2.Հայոց այբուբենի արժեքը

 • Թվային արժեք
 • Կարելի է տեղավորել երկրաչափական պատկերների մեջ
 • Ունի կայուն կառուցվածք
 • Տառերը կարելի է գրել խաչի վրա
 
3. Երևան
 • Երևանը հիմնադրվել է մ.թ.ա. 782 թվականին
 • Քաղաքը հիմնադրել է Արգիշտի Ա թագավորը
 • Երևանը թվով 12- րդ մայրաքաղաքն է
 • Երևանն ունի հիմն և զինանշան
 
 

            

Due:

Assignment

1.Այբուբենը, գրերի գյուտը
2.Ամփոփում

Due:

Assignment

1. Անցածի ամփոփում
2. <<Վահագնի ծնունդը>> վերլուծել

Due:

Assignment

1.<< Վահագն>> առասպել / հարցում/
     պատրաստվել

Due:

Assignment

- « Վահագն» առասպելը , կարդալ
- Հարցերին պատասխանել. պատրաստվել թեստին

Due:

Assignment

 1. << Վահագնը>>/ էջ` 9/  առասպելը կարդալ, վերլուծել
 2. Բառամթերք
 3. Սովորել տրված հոմանիշները / թերթիկից/

Due:

Assignment

 1. << Վահագն >> կարդալ
 2. Վերլուծել
 3. Բառամթերքը սովորել

Due:

Assignment

 1. << Վահագն >> կարդալ
 2. Բառամթերքը սովորել
 3. Բանավոր . << Ով է իմ Վահագնը>>

Due:

Assignment

Թեստ . Արտաշես և Սաթենիկ թեմայի շուրջ / էջ` 134 - 138/

Due:

Assignment

 1. Էջ՝ 134 - 138 / կարդալ/
 2. Բառամթերքը արտագրել և սովորել

Due:

Assignment

 1.  Էջ` 137 - 138 / կարդալ/
 2. Բառամթերք / արտագրել և սովորել/
 3. Վարժ. 2,3 / էջ` 138/

Due:

Assignment

 1. Էջ` 135 - 136 / կարդալ/
 2. Բառամթերք / սովորել/
 3. Վարժություն 2,3 / էջ` 138/

Due:

Assignment

 1. Էջ` 134-135 / կարդալ/
 2. Բառամթերք /արտագրել և սովորել/
 3. Արտաշես Ա թագավորի մասին տեղեկություն / սովորել/
 4. Օժանդակ բայեր / հարցում/

Due:

Assignment

 1. Էջ` 132 , ցանկությամբ  4 տող անգիր սովորել
 2. Վարժ. 5 ա, բ / էջ` 131/
 3. Օժանդակ բայեր սովորել / հարցում- quiz/

Due:

Assignment

 1. Էջ՝ 123 կարդալ
 2. «Արաքս» . տեղեկություն, զրույց
 3. Բառամթերք

Due:

Assignment

Պատրաստվել թեստի. անցած նյութի ամփոփում, տես՝ ուղեցույցը /study guide/ 08.30.2019